عکس هایی از ساحل چالوس

عکس هایی از ساحل چالوس
دریا

عکس هایی از ساحل چالوس در محدود فرج آباد
تاریخشون هم ۱۰ مرداد ۹۰

از من می شنوید اینجا نرید. خیلی ساحل کثیف و خطرناکی بود. اصلا مناسب سازی نشده بود.

عکس هایی از ساحل چالوس
اتاق های کنار دریا

عکس هایی از ساحل چالوس
قایق در ساحل

عکس هایی از ساحل چالوس
محوطه پلاژ

عکس هایی از ساحل چالوس
دریا

عکس هایی از ساحل چالوس
شخصی زیر ماسه های ساحل

دیدگاه خود را به ما بگویید.


+ 5 = هشت